Lading av landbruksutstyr

Bruk av startbooster i landbruket

Hører du til de som bruker startbooster på landbruksutstyr som er produsert etter 1990? Da bør du lese dette. INGEN SPENNINGSBEGRENSER Det meste av landbruksutstyr har ikke innebygd spenningsbegrenser, så alt over 14,5 Volt kan føre til at elektronikk komponenter ødelegges. Typisk utstyr som brenner er instrumentpaneler og elektronikk kort.